STAHUJTE NAŠÍ APLIKACI TAXI JET

ZÍSKEJTE VEŠKERÉ VÝHODY

Pokud chceš ušetřit ještě víc, tak získej více bonusových bodů.

1) 25 bodů dostaneš, za každého kamaráda, kterému si poslal svůj promo kód a využil ho alespoň k jedné jízdě. (sdílet můžeš v aplikaci a v záložce Promo kódy). 25 bodů dostane samozřejmě i kamarád na svou první jízdu.

2) Automaticky dostáváš 10 bodů za každou další jízdu.
1 bonusový bod je 1 Kč
Tato akce platí do 31.12.2019

Lépe s námi

• Velmi levný dispečink taxi Jetax v Praze • Cenu Vám sdělí již před jízdou dispečink taxi Jetax • Řidič taxi cenu nemění a nenavyšuje • Ryhlé taxi v Praze • Možnost objednání u dispečinku taxi Jetax více způsoby • Slevové karty k dostání u našich partnerů • Vysoký počet vozů taxi Jetax • Rychlé příjezdy vozů taxi Jetax

RYCHLE & LEVNĚ

Jelikož cena je předem daná, tak každý řidič Vás vždy poveze co nejrychlejší a nejkratší cestou. Jezdíme rychle, levně a pohodlně!

Cena

Jen s námi předem víte,
kolik Vás bude cesta stát!

VOLEJTE NONSTOP

Jezdíme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
a 365 dní v roce!

Jak si objednat?

Telefon

Zavolejte na dispečink taxi Jetax a sdělte, nám odkud a kam pojedete. Operátor Vám sdělí finální cenu jízdy. Díky tomu se nemusíte obávat kolon, semaforů a podobných nečekaných momentů.

251 251 251 (klasická pevná linka, kde platíte dle Vašeho tarifu)

Internet

Zde naleznete přehledný objednávkový formulář. Stačí pouze zadat odkud kam pojedete. Cenu vidíte již před objednáním taxi.
Můžete si navolit další možnosti taxi, jako nekuřácké taxi, dětská autosedačka, velká zavazadla atd.

Při internetové objednávce dostáváte automaticky maximální možnou slevu na dispečink taxi Jetax v Praze.

OBJEDNAT

Slevové karty na taxi.

Pro naše klienty Dispečinku Taxi Jetax jsme připravili několik možností, jak ušetřit za taxi v Praze. Slevové karty máme od 5% slevy na ceny taxi.

Karty jsou k dostání na mnoha místech po Praze. Například je člověk může získat k zakoupení vstupenek u našich partnerů (Hudební divadlo Karlín, HC Sparta Praha, Matějská pouť atd.), jako přílohy v časopisech nebo příloha při objednání z e-shopů (trenyrkarna.cz atd.)

Tyto slevové karty jsou časově neomezené (pokud na kartě není určeno jinak).

Slevovou kartu si můžete objednat také u nás v kanceláři dispečinku taxi Jetax na telefonním čísle 312 538 539. Rádi Vám ji zdarma zašleme poštou.

Jsme
Profesionálové

Jsme profesionální Dispečink Taxi Jetax. Zprostředkováváme osobní silniční motorovou dopravu, díky které Vám nabízíme příjemné cestování Prahou, za velmi příznivé fixní ceny.

Již dopředu víte, kolik Vás bude cesta stát. Nemůže tedy dojít k předražení, jako u některých taxislužeb.

Všichni naši řidiči splňují veškeré podmínky pro vykonávání taxi služby.

To, co lidé říkají o nás

Akce a Slevy

Sparťany vezl na zápasy dispečink Taxi Jetax

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto informace nejsou určeny pro veřejnou nabídku (nejsou to návrhy na uzavření smlouvy). Uvádíme vzorové ceny přepravců, spolupracujících s Dispečinkem Taxi JeTAX. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění. V době, kdy se obrátíte na Dispečink Taxi JeTAX mohou přepravci účtovat jiné sazby, než jsou zde uvedené. Operátor Vám vypočítá jízdné na základě sazeb přepravců platných v době podání objednávky a vystaví objednávku až poté, co bude výše jízdného Vámi schváleno. Před uskutečněním objednávky se seznamte s textem části Podmínky, Pravidla, Výhrady.

 

Výklad pojmů použitých v části Podmínky, Pravidla, Výhrady.


1) zavazadla - věci cestujícího, přepravované cestujícím v automobilu;
2) trasa - dráha vozidla mezi výchozím bodem a cílovým bodem;
3) cestující – fyzická osoba přepravovaná na základě smlouvy o osobní přepravě nebo na základě smlouvy o pronájmu;
4) přepravce - právnická osoba, podnikatel (OSVČ) , který převzal povinnost přepravy cestujícího a zavazadel na základě smlouvy;
5) nájemce - fyzická nebo právnická osoba, která se na základě smlouvy zavazuje uhradit náklady spojené s užíváním vozidla nebo části jeho přepravní kapacity, popřípadě více vozidel, poskytovaných pro jednu nebo více jízd s cestujícími, zavazadly, nákladem;
7) pronajímatel - právnická osoba, podnikatel (OSVČ), který na základě smlouvy převzal povinnost poskytnout nájemci vozidlo nebo část jeho přepravní kapacity, popřípadě více vozidel, poskytovaných pro jednu nebo více jízd s cestujícími, zavazadly, nákladem;
8) průběžná objednávka – objednávka vozidla, u které se předpokládá příjezd vozidla v co nejkratší možné době;
9) rezervace – objednávka vozidla, u které se předpokládá příjezd vozidla v době požadované (doporučené) zákazníkem;
10) zákazník - osoba, která se obrátila na objednávkovou službu Dispečinku Taxi JeTAX;

 

PODMÍNKY, PRAVIDLA, VÝHRADY

 

Při objednávání vozidla prostřednictvím Dispečinku Taxi JeTAX, a to jakýmkoliv způsobem a s pomocí jakýchkoliv technických prostředků je zákazník obeznámen s následujícími podmínkami, pravidly a výhradami a přijímá tyto podmínky, pravidla a výhrady: Dispečink Taxi JeTAX zdarma poskytuje zákazníkovi dispečerské služby, ale přitom sám není pronajímatelem, přepravcem, vývozcem ani jiným účastníkem právních vztahů, ale pouze dispečerem, který předává objednávku a sděluje doporučenou cenu služby, která je utvářena na základě tarifních sazeb stanovených přepravci (pronajímateli), poskytujícími dané služby.
1. Dispečink Taxi JeTAX je dispečerská služba (objednávková služba), uskutečňující:
1.1 příjem, zpracování a předávání objednávek od fyzických a právnických osob přepravcům (pronajímatelům);
1.2 kalkulaci ceny jízdy (služby) uskutečňované vozidly přepravce (pronajímatele), na základě ceníku přepravců (pronajímatelů);
1.3 informování zákazníků o stavu objednávky, a to telefonicky, prostřednictvím SMS, webových stránek.
2. Smlouva o přepravě (smlouva o pronájmu) je uzavírána v písemné formě přímo mezi zákazníkem a přepravcem (pronajímatelem) před nastoupením do vozidla a má oboustrannou platnost. Povinnost poskytnout Zákazníkovi (cestujícímu, nájemci) dopravní prostředek v náležité kvalitě, splňující všechny technické normy a předpisy a dodržet přistavení vozidla v přiměřené lhůtě, spočívá na přepravci (pronajímateli), nikoliv na objednávkové službě Dispečink Taxi JeTAX.
Informace o příjezdu vozidla do místa přistavení, adresu, státní poznávací značku, značku vozu a jeho barvu sdělí Zákazníkovi přepravce (pronajímatel) prostřednictvím objednávkové služby Dispečink Taxi JeTAX.
3. Pravidla přepravců (pronajímatelů), kterým služba Dispečink Taxi JeTAX předkládá objednávky.
3.1 Cena smlouvy, jejíž kalkulaci provedla služba Dispečink Taxi JeTAX může být změněna přepravcem v případě zastávky na trase, prostoje nebo změny trasy požadované cestujícím, a to na základě ceníku přepravce:
* Po příjezdu vozidla přepravce, při okamžité objednávce, má zákazník k dispozici 5 "volných minut" od okamžiku, kdy Dispečink Taxi JeTAX vydá pokyn k nastoupení.
* Při rezervaci zákazník sděluje požadovaný (doporučený) čas příjezdu vozidla přepravce (nejpozději 30 minut předem). Vozidlo může být přistaveno dříve, o příjezdu vozidla je zákazník informován objednávkovou službou Dispečink Taxi JeTAX prostřednictvím SMS nebo telefonátu automatického informátora. Zákazník musí nastoupit do vozidla v čase, který on sám doporučil pro přistavení vozidla, jinak bude nucen zaplatit přepravci prostoj.
* Pokud vůz čeká na zákazníka při okamžité objednávce déle než 10 minut, nebo pokud v případě rezervace zákazník nastoupí do vozidla po uplynutí času, který doporučil pro přistavení vozidla, každá minuta prostoje bude uhrazena přepravci podle ceníku platného v den jízdy.
* Vozidlo dopraví klienta do místa určení po trase nejkratší nebo optimální podle názoru přepravce. Pokud si zákazník bude během jízdy přát změnit trasu cesty nebo udělat zastávku, služba Dispečink Taxi JeTAX přepočítá jízdné na základě ceníku přepravce.
* Pokud se všechny předměty přepravované cestujícím vejdou do zavazadlového prostoru vozidla, přepravují se zdarma. V tomto případě mohou být po dohodě s přepravcem umístěny buď v zavazadlovém prostoru nebo v kabině vozidla.
* Pokud celkový objem předmětů přepravovaných cestujícím přesáhne objem zavazadlového prostoru, přepravují se tyto předměty za příplatek podle platného ceníku přepravce. V kabině mohou být přepravovány předměty, které volně procházejí dveřními otvory, neznečišťují a nepoškozují sedačky, nebrání řidiči při řízení a nezastiňují zpětná zrcátka.
3.2 V osobních automobilech je zakázáno přepravovat náklady, jejichž celková hmotnost převyšuje užitečnou hmotnost nákladu, stanovenou výrobcem vozidla.
3.3 V osobních automobilech je zakázáno převážet snadno zápalné a nebezpečné látky (snadno zápalné, výbušné, toxické, korozivní, apod.), chladné a střelné zbraně bez pouzder a obalů, předměty znečišťující vozidlo nebo oděv cestujících.
3.4 Je povoleno přepravovat ve vozidle psy s náhubkem, vodítkem a podložkou, drobná zvířata (do velikosti kočky) a ptáky v klecích (koších, krabicích, kontejnerech, atd.) s pevným dnem, pokud nebrání řidiči při řízení a nezastiňují zpětná zrcátka. Při přepravě psů je vybírán příplatek podle ceníku přepravce (s výjimkou trpasličích plemen psů, které drží cestující v náručí).
4. Objednávková služba Dispečink Taxi JeTAX nemá vůči zákazníkovi materiální ani jinou odpovědnost za jednání či nečinnost třetích osob - přepravce (pronajímatele), pokud nebylo vozidlo přepravce přistaveno dle objednávky, bylo přistaveno po uplynutí času doporučeného zákazníkem nebo pokud byla přeprava zákazníka provázena okolnostmi, které způsobily nebo mohly způsobit zákazníkovi materiální nebo jiné škody.

 

PROGRAM SLEV, POJMY

 

* při objednávkách jízd po městě se poskytuje sleva 5 - 20 % 
* při telefonickém objednávání taxi, sdělte operátorovi číslo své karty, ihned se dozvíte cenu jízdy se slevou 
* platnost Vaší VIP karty je časově neomezená 
* kartu můžete získat také od přepravců spolupracujících s Dispečinkem Taxi JeTAX 
* cena karty je 50 korun 

Kariera

SPOLUPRÁCE S NÁMI

Řidič vozidla Taxi

Pro ježdění s námi nikdy nebyla vhodnější doba.

Registrace je snadná a vydělávat peníze začneš okamžitě.

Potřebuješ něco mimo běžnou pracovní dobu?

Jako nezávislý partner budeš mít svobodu a flexibilitu - můžeš jezdit, kdykoliv budeš mít čas.

Rozvrhni si sám svůj rozvrh tak, aby Ti v životě neutekly ty nejdůležitější věci.
Pro více informací zde.


Dealer

Pokud víte o lidech, kteří jezdí taxíkem nebo o místech, kde jsou taxi potřebné,
tak jste správný člověk.
Přidělíme Vám naše slevové karty, které rozdistribujete a pak se již těšíte
z provizí z každé jízdy, které Vám budeme měsíčně zasílat.

O více informací si napište na j.m@jetax.cz

Reklamace a dotazy:

Pro naše zákazníky taxi, kteří si objednali vůz přes Dispečink Taxi Jetax, nabízíme garanci spokojenosti. V případě oprávněné reklamace - předražené jízdy ze strany taxikáře, vracíme peníze v plné výši zpět klientovi. Řešíme pouze reklamace, objednané přes Dispečink Taxi Jetax, v nejbližší možné době. Zaznamenali jste nějaké nesrovnalosti nebo máte nějaký dotaz?

Objednávky:

Dispečink Taxi Jetax Praha - 251 251 251
Dispečink Taxi Jetax Kladno - 312 202 202

Sekretariát společnosti:
Jana Tomanová - 312 538 539 / sekretariat@jetax.cz

Bezplatné číslo - 800 721 721.