Mobilní aplikace „JETAX" (dále jen - aplikace), poskytuje jednoduchý a pohodlný způsob, jak automaticky objednat taxi z chytrých telefonů a tabletů (dále jen - zařízení) na platformách iOS, Android a Windows Phone. Tento dokument poskytuje vysvětlení ohledně množství shromážděných informací ze zařízení uživatele, pro účely sběru dat a okruh příjemců shromážděných informací.
 
Účel sběru:
Potvrzením kontaktních údajů uživatele pro další komunikaci prostřednictvím SMS a telefonními hovory.
Autorizace uživatele, stanovení jeho práv a možnosti využití služeb (např.: poskytnutí slevy, zřízení osobního účtu aj.).
 
Poznámka:
Zadané telefonní číslo se nemusí shodovat s číslem zařízení, na kterém je nainstalována aplikace. Aplikace může být použita v plné funkčnosti na zařízení bez SIM karty, pokud při přihlášení je zadané číslo, pro které uživatel ví anebo může získat kód potvrzení prostřednictvím SMS. Telefonní číslo uživatele neposkytujeme třetím osobám s výjimkou v některých případech, kdy není možné úspěšně vyřídit objednávku bez přímého spojení mezi přepravce a uživatelem.
 
Shromážděné Informace:
Fyzického umístění zařízení.
 
Účel sběru:
Určení Vaší polohy v okamžiku objednání, která poskytuje přepravci informaci o Vaší poloze, s možností sledování pohybu auta k Vám.  
 
Poznámka:
Informace o údajném umístění zařízení je určena podle nejbližších mobilních vysílačů, přístupových Wi-Fi bodů, nebo pomocí údajů získaných z GPS přijímače v zařízení. Uživatel může kdykoliv odmítnout odeslat informaci o fyzickém umístění zařízení na server, nastavením příslušné volby v aplikaci. Informace o fyzické poloze zařízení není uložena, ale předává se přepravci, pokud  stisknete příslušné tlačítko v nastavení, pro každý jednotlivý případ.
 
Shromážděné Informace:
Identifikátor zařízení.
 
Účel sběru:
Interní kontrola počtu uživatelů aplikace.
 
Poznámka:
Identifikátor zařízení se automaticky nabídne daným zařízením nebo se vypočítává na základě jedinečných dat a údajů zařízení. Identifikátor zařízení neobsahuje žádné osobní informace o uživateli a zůstává stejným pro konkrétní zařízení bez ohledu na jeho umístění, parametry, nebo identity uživatele. Identifikátor zařízení není předáván třetím stranám.

 

Shromážděné Informace:
Objednávky, vygenerované prostřednictvím aplikace.
 
Účel shromáždění:
Poskytnutí možnosti objednání taxi pomocí mobilní aplikace. Zlepšení automatického doplňování adres, které uživatel již používal v předchozích objednávkách.

 

Poznámka:

Všechny adresy použité v objednávkách uživatelem v předcházejících měsících, mají vyšší prioritu při automatickém doplňování adres. Přesto je nemožné určit přesné termíny a trasy Vašich minulých objednávek, což zaručuje potřebnou bezpečnost osobních údajů.